باید مهیا شد

خواب دیده ام انگار 
باید مهیا شد 
این خیال 
تلنگر ِ پیش قراولان ِ لشگر چشمان توست ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب