نمی شود که نمی شود

هی می خواهیم متوجه نباشیم نمی شود 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب