چشم می بندم به رویا

می گویند شش سال 
و
 لبخند می زنند 
خیره می شوم به برق نگاهت 
و
راحت نفس می کشم

با هم گذشتیم ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب