دوشنبه، شهریور ۲۰

چشم می بندم به رویا

می گویند شش سال 
و
 لبخند می زنند 
خیره می شوم به برق نگاهت 
و
راحت نفس می کشم

با هم گذشتیم ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر