دوشنبه، شهریور ۲۰

نگاه کن خیاط جان !

سایه افتاده است انگار 
این درد 
به قامت من زار می زند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر