دوشنبه، شهریور ۲۰

بوسه را به بورس بیاور

تمام ارزهای دنیا 
عرض این دلتنگی را کم نمی کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر