بوسه را به بورس بیاور

تمام ارزهای دنیا 
عرض این دلتنگی را کم نمی کنند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب