قالوا بلی

معامله ای پایاپای :

یک بار نگاهت 
به
یک عمر سرمستی 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب