دوشنبه، شهریور ۲۰

قالوا بلی

معامله ای پایاپای :

یک بار نگاهت 
به
یک عمر سرمستی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر