بسوزان

شن می شوم به کویر 
تو 
آفتاب بمان ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب