این مستی توامان

دلش که تنگ می شود 
نفحه ای از عشق به مشامت می رساند 
و تا به خود آیی 
رفته است 
تو می مانی و یک عمر نشئگی
و خماری همیشگی 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب