با توام نازنینم

دیگر
صبر نمی خواهم 
و تو
خوب می توانی 
این بار 
گشایشی کن !

نظرات

 1. -اون نمی دونه چی کار کنه
  +پس چکار می کنه؟
  - یه نیگا به من می ندازه و یه نیگا هم به تو
  +ما یک کلمه هم نمی گیم
  - ما به اون نیگا می کنیم
  +اون یک کلمه هم نمیگه
  -و ما هم به او نیگا می کنیم
  +هیچ کس هیچی نمی گه

  ==بخشی از نمایشنامه مستخدم ماشینی/هارولد پینتر


  مرد

  پاسخحذف

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب