آی دنیای نامراد

وقتی حجم دلتنگی ات
با سرعت اینترنت 
کم و زیاد شود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب