دوشنبه، شهریور ۲۰

آی دنیای نامراد

وقتی حجم دلتنگی ات
با سرعت اینترنت 
کم و زیاد شود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر