چهارشنبه، مهر ۱۹

آندری دمنتییف

همه چیز با عشق آغاز می شود :
 شادی و اندوه ِ ما نیز
و من به چشمان تو می نگرم 
گویا همه آن چیزی که ما داریم در آغاز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر