دوشنبه، مهر ۲۴

تا نباشد چوب تر ...

کاش یکی می آمد و به زور چیز یادم می داد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر