تا نباشد چوب تر ...

کاش یکی می آمد و به زور چیز یادم می داد 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب