تقابل اشک و شوق

لبخند 
شوری اشک است 
در کشاکش ِ دوست داشتن و سکوت ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب