تقدیر درست است یا تقدیر

امروز دی دل برایم نوشته بود

ميلِ مبهمِ زن بودن
در تكرارِ نقش يك قالي
به تكرارِ تار و پود
به كردارِ سلام؛
هر بار سلام كردن.
به كردارِ نوشيدن؛
لاجرعه نوشيدن.
به كردارِ تپش دل؛
بي‌انقطاع تپيدن.
ميل مبهمِ زنْ بودن
ميل مبهمِ بارآوري

همین امروز ساعت 9:37 دقیقه، و نوشتم :
همان است 
میل مبهم زن بودن 
سرگردانی 
رج زدن سلام و نوشیدن و دل و لبخند 
میل مبهم باروری
شمردن تارهای سپید 
و چه خوب 
روزش بود
بی آنکه بداند تقدیر درست است یا تقدیر

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب