مبادا در راه باشد؟

آرزوی باران داشت 
حال که می بارید 
دلش سقف می خواست 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب