چهارشنبه، مهر ۲۶

مبادا در راه باشد؟

آرزوی باران داشت 
حال که می بارید 
دلش سقف می خواست 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر