جمعه، مهر ۲۱

بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم

وسط دلتنگی و افسردگی همیشگی  بعد از خداحافظی و دوری ... وقتی انتظار هیچ خبر خوشی رو حالا حالاها نداری ... تماس یک دوست و دعوت کردنت به "فشن ویک" ... که یادت بودم و گفتم دوست داری که باشی و دعوتنامه برایت گرفتم ... 
یعنی 
یعنی ندارد دیگر ... 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر