دیگر چه می خواهی؟

خب تو نیستی 
پاییز که هست 
چای تازه دم هم 

خوب فکرهایت را کرده ای؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب