چهارشنبه، مهر ۲۶

دیگر چه می خواهی؟

خب تو نیستی 
پاییز که هست 
چای تازه دم هم 

خوب فکرهایت را کرده ای؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر