تاریک نهاد

آقا جان 
زمانه عوض شده است 
شما که زبانم لال روشنفکر نیستید؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب