آنا آخماتوا

من از لبخند زدن دست کشیدم 
باد ِ یخبندان لب ها را سرد می کند
یک امید کمتر شد
یک ترانه بیشتر خواهد شد
و این ترانه را به ناچار
به خنده و توهین می سپارم 
برای اینکه سکوت ِ جان ِعاشق
تحمل ناپذیر است


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب