دوشنبه، مهر ۱۷

کدر بودن و ناخالصی اثر ماندگی است

حرف زدنم مثل شیر دستشویی شده که بعد از تقریبا یک ماه هوا گرفته 
اولش هیچ نیست و بعد فوران کلام است 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر