کدر بودن و ناخالصی اثر ماندگی است

حرف زدنم مثل شیر دستشویی شده که بعد از تقریبا یک ماه هوا گرفته 
اولش هیچ نیست و بعد فوران کلام است 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب