جمعه، مهر ۲۱

چه خوب که تویی هست !

می گوید 
کاش این مهر کمی مهربانتر باشد 

فکر می کنم
 تا کی طبیعت باید جور ناجوری ما را بکشد؟ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر