چه خوب که تویی هست !

می گوید 
کاش این مهر کمی مهربانتر باشد 

فکر می کنم
 تا کی طبیعت باید جور ناجوری ما را بکشد؟ 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب