آن که می گریخت عقلم بود

می گفت کلام نشانه ی عقل است 
و تمایز انسان با دیگر موجودات نیز در همین عقل و کلام است 
که می گویند انسان حیوان ناطق است 
و کیفیت کلام نیز با کمیت عقل رابطه ای مستقیم دارد 
باز گشته ام 
اما ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب