آقا اجازه هست با خیالتان عاشقی کنیم؟

چیز زیادی نیست 
کمی نگاه آمیخته با دلتنگی که البته سعی در پنهان کردنش داریم 
و لبخندی کم جان که نه ؛ به زور جاندارش می کنیم اگر بخواهید 
و دلی غبار گرفته که مگر دستان مهر شما افاقه کند 
و بیش قابل نیست ...

کم ما را به دریا دریا مهربانیتان می پذیرید؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب