پنجشنبه، آذر ۹

خوب می دانی

شما که آشنای سرگردانی های این دل ِ آواره بوده ای 
مرا با قرار چه کار؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر