تضاد

خوش بین باش
خوش بختی 
همین بد بختی هاست 
مرا ببین 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب