پشت این سکوت هیچ چیز نیست

این سکوت ِ عقیم 
به تمنا 
بارور نخواهد شد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب