پنجشنبه، آبان ۱۸

زود دیر می شود

کشف ِ دوست دارمت از این دست نوشته ها 
چون کشف شکستگی پای توتان خامون مصر
پس از سه هزار سال 
بی فایده است 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر