جمعه، آبان ۱۹

از کف ِمان

در کف ِمان 
نامه ای است 
که هیچ گاه 
از تو
نرسید 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر