از کف ِمان

در کف ِمان 
نامه ای است 
که هیچ گاه 
از تو
نرسید 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب