:)

کش می آید
 لبی که
نوازش دست ِ دوست
مطلعش باشد 
هرچند رویا ....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب