شاید زنانگی از همین گیسوان آغاز می شود

باید موهایم را جمع کنم 
و زیر لب آواز بخوانم 
می دانم 
همه اش زیر سر این موهاست 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب