پنجشنبه، آبان ۱۸

تو آن شعری که پایانی ندارد

به بعضی نوشته ها چشمت هم نباید بیفتد 
بعضی نوشته ها را باید یک بار خواند 
بعضی نوشته ها را باید هی خواند هی خواند هی خواند هی خواند ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر