تاوان

تاوان بعضی خطاها پایان نمی گیرند
و سخت است 
شاد بودن با کسی که خطاهایت را به شماره گذاشته است 
تا باز تاوان خطای گذشته را ....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب