هیچ

لال مانده ام 
نه به هیجان ِ بودن یا نبودنی 
که هیچ 
به هیچ پشتوانه ای 
هیچ ندارد ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب