اعجاز

مشق می کنم شعر را 
جایی میان شماره های تلفن 
نام ََت 
معجزه می کند 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب