روز شمار

کار ِ جدیدم 
چهارسال و
 یازده ماه و 
یک روز و 
بیست و دو ساعت و 
سه دقیقه و 
پانزده ثانیه و
چه فایده  ...
هجده 
نوزده 
بیست 
.
.
.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب