نشد

خواستم 
اما اراده نکردم 
که نشد 
صهبا را جای شراب 
خودم را جای شاعر 
و تو را جای خودت 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب