مغرور و ساده

هنوزهایی در چشمانت 
رد مردی را می گیرم 
که با عشقی نابالغ 
دوستت دارم را دریغ می کرد ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب