پنجشنبه، آذر ۹

تاوان سکوت

برای سکوت 
حرف 
تاوان می داد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر