پنجشنبه، آبان ۱۸

چنانم

پرتره ای بی لبخند 
برای قاب خالی دوستی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر