چنانم

پرتره ای بی لبخند 
برای قاب خالی دوستی

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب