مادرانه

با مادر حرف می زدم که قطع شد، چند دقیقه بعد تماس گرفتم و جواب ندادند، پیغام می گذارم و...
 بعد می شنوم که پیغام را گوش می داده و گریه می کرده است و در جواب تعجب پدر با همان بغض و اشک می گوید آخر پیغام گذاشته کجاااایی؟ 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب