فاصله ی نامفهوم

عجیب نیست 
عدم ِدرکِ نادیده ها ست 
که اینجا 
ماه هاست زمستان است 
و سوی تو، آغازِ پاییز است 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب