دوشنبه، آذر ۶

فاصله ی نامفهوم

عجیب نیست 
عدم ِدرکِ نادیده ها ست 
که اینجا 
ماه هاست زمستان است 
و سوی تو، آغازِ پاییز است 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر