هستم

اینگونه آرام نگاهم نکن 
هرقدر سر به راه 
روزی طغیان خواهم کرد 
این آب 
مرداب نخواهد شد 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب