تیغ نگاه

چشمانت 
دو میش چموش 
شاخ تیز کرده و خیره 
معصومیت ِ گرگ چشمانم را می درند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب