پنجشنبه، آذر ۹

زل می زنم به خود

می خواهم آنقدر این گوشه کز کنم و مچاله شوم که دیده نشوم 
بگذار فکر کنند هنوز هم همانقدر صبور و آرامم 
بگذار فکر کنم 
باید لبخندت را به یاد بیاورم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر