عطر زندگی

به مناسبت بی مناسبتی 
با نان ِ گرم خانگی 
عطر می پاشد به شهر
دستهایم بوی زندگی می دهند ...نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب