جمعه، آبان ۱۹

عطر زندگی

به مناسبت بی مناسبتی 
با نان ِ گرم خانگی 
عطر می پاشد به شهر
دستهایم بوی زندگی می دهند ...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر