سه‌شنبه، آبان ۲۳

پوشالین

دلتنگی َ ت
چون دستاورد سفر ِسیاستمداران 

 حرف است ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر