پنجشنبه، آذر ۹

زود بود

زود است که بروی و رهگذر شوی
بنشین جوانک 
بنشین 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر