همین نبودن است که بودت می کند

شاید
اگر هم بودی 
آن سوی دنیا 
خبر از حال من نداشتی 
اما 
حالا که نیستی 
هرکجای دنیا 
جای تو  
اگر هنوز بودی است که می نشیند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب