سالها گذشته بود

از آن خیابان ِ بلند 
خاطر ِ زنی ناآشنا گذشت ...

نظرات

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب