لحظه شمار ِ خاطرات

قلاب گرفته ام 
خاطرم آن سوی یادت سرک می کشد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب